Alle kleine beetjes helpen

Alle kleine beetjes helpen

Wat een enorme afstand!

Wanneer ik met een volgeladen fiets een klein Spaans dorpje binnenrijd, is dat vaak een niet-zo-alledaagse gebeurtenis voor de lokale bevolking. Terwijl ik ergens op een bankje of terras uitpuf of mezelf trakteer op een welverdiende tas koffie komen mensen dan ook geregeld een praatje maken. Als ik hen vertel dat ik uit Bélgica kom en bovendien dat ik het hele traject al fietsend heb afgelegd, levert dat bijna altijd verbaasde blikken en reacties op. Mensen hebben heel vaak het gevoel dat je om een avontuur als het mijne te ondernemen een enorm goede fietser moet zijn, en dat het fysieke deel van de onderneming een quasi onoverkomelijke drempel is. Hoe langer hoe meer ben ik er echter van overtuigd dat dat eigenlijk niet het geval is. Natuurlijk geeft het je een duwtje in de rug als je een getrainde fietser bent. Meer kracht en uithouding helpen absoluut bij het afleggen van grotere afstanden. Het valt me echter op dat de meerderheid van de (eerder zeldzame) fietsreizigers die mijn pad kruisen eigenlijk geen fietsers pur sang zijn. Eerder zijn het reizigers die in de fiets het ideale vervoersmiddel hebben gevonden om op een onafhankelijke en pure manier onbekend terrein te verkennen.

Volgens mij is het eigenlijke fietsen dus helemaal niet de grootste uitdaging is aan dit type reis. Wanneer je moe bent, kan je namelijk altijd de dag afronden en uitrusten. Ik bedenk me trouwens regelmatig dat het bijlange niet zeker is dat echte fietsers zouden genieten van dit soort avontuur, aangezien de grootste uitdagingen in andere aspecten dan het fysieke liggen.

De afstand tussen België en Spanje lijkt groot, en uiteraard is ze dat ook. Wanneer je dat grote aantal kilometers echter verdeelt over het aantal dagen ik effectief gefietst heb, valt het op dat het eigenlijk niet om onmogelijke dagelijkse afstanden gaat. Ik herinner me dat ik tijdens de eerste weken van mijn tocht heel wat meer moeite had met het afleggen van kilometers en dat ik ‘s avonds vaak helemaal uitgeput was. Elke dag verbeterde ik echter in zowel het fietsen en alles wat errond komt kijken.

 • Het opzetten van mijn tent kostte na verloop van tijd minder tijd en energie,
 • ik sliep steeds minder onrustig (en dus beter),
 • mijn benen (en heel wat andere lichaamsdelen) werden sterker,
 • ik leerde welk soort voeding mijn lichaam nodig had
 • en zoveel meer. Niet alleen kostte het me steeds minder moeite om te reizen, ook de afstand die ik gedurende dit leerproces had afgelegd was inmiddels al aanzienlijk. Deze observatie deed me denken aan een boeiend concept waar ik onlangs over las.

Opstapelen

Een poosje terug las ik het boek “Atomic Habits” van James Clear. Hij beschrijft op een eenvoudige en heldere manier hoe onze levens voor een groot deel gevuld en gevormd worden door kleine gewoontes. Daarnaast maakt hij een interessante analyse van de gevolgen hiervan op lange termijn. Het resultaat van een eenmalige kleine actie is vaak beperkt, maar frequente herhaling ervan heeft een meervoudig effect. Enerzijds wordt na verloop van tijd de impact van elke nieuwe uitvoering iets groter: door herhaling en training schaaf je (meestal) je vaardigheden bij en word je effectiever in de uitvoering. Anderzijds stapelen ook de resultaten van die eerste uitvoeringen op. Bovendien gebeurt in het leven bijna niets zoals je het op voorhand voorspelt, en deze eerste kleine stappen zetten vaak onverwachte trajecten in beweging.

“Alle kleine beetjes helpen”

Ons moeder

Samen met de observatie dat vele kleine beetjes over een lange periode opstapelen tot een heleboel, kunnen we ook stellen dat kleine koersveranderingen na verloop van tijd een groot effect kunnen hebben. Om dit te illustreren roep ik graag de hulp in van misschien wel het meest spectaculaire voorbeeld van een reiziger die onverwachte dingen op zijn pad aantrof: Cristóbal Colón (of Christoffer Columbus, zoals wij hem beter kennen).

Na zijn vertrek in Andalusië zeilde Colón naar de Canarische Eilanden. Van deze archipel zouden zijn schepen de Atlantische Oceaan oversteken naar Azië via een onontdekte, hypothetische westelijke vaarroute. Iets meer dan een maand na vertrek vanop deze eilanden weerklonk de Spaanse versie van “Land in zicht!” en arriveerde de groep ontdekkingsreizigers op één van de eilanden die we nu kennen als de Bahama’s. Ze hadden eindelijk India bereikt en daarom schonken ze de naam Indianen aan hun warme welkomstcomité.

Laten we nu even een gedachtenexperiment uitvoeren waarin Columbus:

 • effectief wist waarmee hij bezig was,
 • de huidige kennis had over de werking van het kompas,
 • zijn overtocht uitvoerde in een rechte lijn.

Beeld je even in dat hij aan de vooravond van zijn vertrek had besloten om een koers te volgen die 3° meer naar het noorden gericht was. Dit tijdloze pennenzakattribuut kan je misschien helpen met de inschatting van de grootte van 3°.

Niet bijster veel dus.

Wanneer we deze afwijking echter doortrekken over de volledige oversteek van de Atlantische Oceaan, krijgen we een ander beeld. Onderstaand kaartje toont aan dat de eerste kustlijn aan de horizon in dat geval in het midden van het huidige Florida zou gelegen hebben.

Een minieme verandering in richting zou hier dus resulteren in een uiteindelijk verschil van enkele honderden kilometers, en dat zou waarschijnlijk een behoorlijke invloed hebben gehad op de geschiedenis van de Nieuwe Wereld.

Dit beeld is voor mij een handig hulpmiddel om op een iets andere manier naar mijn eigen leven en leefwereld te kijken. Zoals bij al dit soort metaforen is het natuurlijk belangrijk te beseffen dat dit niet ‘de waarheid’ voorstelt. Wel kan het een mogelijkheid tot bijleren zijn.

Het afgelopen jaar zijn we met z’n allen (helaas) behoorlijk wat in contact gekomen met grafieken die een exponentiële evolutie symboliseren. In het geval van exponentiële toename doorheen de tijd betekent dit kortweg dat het afgebeelde fenomeen steeds sneller zal toenemen. Wanneer we kijken naar de impact van een continue dagelijkse verbetering ziet dat er als volgt uit.

Een dagelijkse verbetering van 1% stelt op zichzelf niet veel voor, maar wanneer je erin slaagt om dit over lange tijd door te zetten, kan het opgebouwde effect enorm zijn. Bovenstaande voorstelling vertelt ons dat de beschouwde vaardigheid na een half jaar reeds zesmaal beter zal zijn, wanneer we uitgaan van een dagelijkse verbetering van 1%. Wanneer deze zelfde verbetering zich op deze manier blijft voorzetten, zal de vooruitgang in het komende half jaar echter een pak meer ingrijpend zijn.

Daarnaast toont de rode curve dat de grootte van de dagelijkse verbetering een enorme impact heeft op het eindresultaat. Een halvering van de dagelijkse vooruitgang resulteert na een jaar in een eindresultaat dat zesmaal kleiner is.

Een kleine kanttekening bij deze denkoefening is dat het natuurlijk na verloop van tijd moeilijker zal worden om die extra procent te vinden. Ik denk dus dat de groeicurve er in de praktijk eerder als volgt zal uitzien.

Aan de start van het groeiproces is er nog veel laaghangend fruit beschikbaar, waardoor het makkelijker is om de dagelijkse groei op 1% te houden en de curve exponentieel stijgt. Wanneer je echter een niveau bereikt waar het een hele uitdaging wordt om nog extra te verbeteren, zal de snelheid van groei onvermijdelijk afnemen. Waar dat omslagpunt ligt is natuurlijk moeilijk te bepalen op voorhand.

Dit principe lijkt trouwens heel fel op de manier waarop in de ecologie en biologie naar populatiegroei gekeken wordt. Boeiend, maar dat even terzijde.

In het dagelijkse leven

Als we ons even verplaatsen van deze eerder abstracte theorie naar de rommelige praktijk van het leven, kunnen we deze krijtlijnen op vele verschillende manieren inkleuren:

 • Wanneer je elke dag iets probeert bij te leren, bouw je een soort web van kennis op. Hoe meer je bijleert, hoe beter je de nieuwe informatie die je verzamelt kan verwerken en in jezelf opnemen. Op die manier bouw je een fundament waarop het dan weer vlotter wordt om nieuwe kennis en concepten te begrijpen.
 • Hoe meer je anderen helpt, hoe meer anderen geneigd zijn om jou te helpen. Een beetje liever zijn in elke interactie gaat jou gemiddeld gezien ook meer liefde opleveren, en dat maakt je relaties waarschijnlijk dieper en sterker.
 • Als je elke dag eenzelfde kleine taak uitvoert, zal je hier waarschijnlijk doorheen de tijd beter in worden en zal je energie dus meer resultaat opleveren. Afgelopen winter woonde ik in een huis dat we ‘verwarmden’ met een open haard en probeerde ik elke dag een klein beetje hout te hakken. Op zich stelde dat niet veel voor, maar na anderhalve maand – wanneer het echt koud werd – had ik intussen wel al een hele berg hout verzameld zonder me echt moe te maken. Bovendien ging het ook steeds vlotter, aangezien ook mijn techniek doorheen de tijd is verbeterd.

Tot nu toe hadden we het steeds over verbeteringen en groei, maar zoals iedereen weet is het leven geen ponykamp en zijn er ook periodes waarin het moeilijker gaat. Ook hier kan hetzelfde principe toegepast worden, zij het in de andere richting.

 • Kleine stressperiodes zijn op zich niet zo’n probleem en meestal kunnen we hier vrij goed mee omgaan. Maar wanneer bepaalde zorgen blijven aanslepen, kunnen ze een zelfversterkend effect krijgen. Je kan zo in een vicieuze cirkel belanden waar de kwaliteit van je handelen afneemt door de stress, wat je mogelijk meer stress oplevert. Deze mentale druk heeft soms ook een fysieke doorslag, en lichamelijke kwaaltjes hebben natuurlijk op hun beurt een effect op de moraal.
 • Een negatief zelfbeeld treedt vaak als een self-fulfilling prophecy op. Wat kritische zelfreflectie kan natuurlijk op zich geen kwaad. Wanneer je jezelf echter steeds op een bepaalde manier bekijkt (waardeloos, dom, dik, angstig, …), leer je op een manier jezelf aan om het leven vanuit dat kader te bekijken. Dat kan ervoor zorgen dat je je net zo gaat gedragen als je van jezelf verwacht in deze nieuwe context, wat dan weer voor een verdere verlaging van het zelfbeeld kan zorgen.
 • Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over de manier waarop je naar anderen kijkt. Wanneer je je ergert aan een bepaalde gedraging van een collega/partner/vriend gebeurt het vaak dat je voor jezelf de aandacht legt op dit detail. Door deze fixatie gaat het je nog sterker opvallen en kan je ergernis nog toenemen. Bovendien denk ik dat het gedrag van anderen hierdoor ook beïnvloed wordt, aangezien wij allen biologisch zijn voorgeprogrammeerd om te voldoen aan verwachtingen van anderen.
 • Maatschappelijke uitbarstingen van woede en protest zijn heel zelden een gevolg van 1 geïsoleerde oorzaak – al worden ze wel vaak zo voorgesteld – maar van een opgebouwde frustratie doorheen vaak lange tijd.

Eén van de grootste uitdagingen die bij dit soort patronen komt kijken ligt in het feit dat de resultaten van je acties pas na een aantal herhalingen écht zicht- en tastbaar worden. Beeld je in dat je een ijsblok in een afgesloten ruimte legt, bij een temperatuur van -10°C. Vervolgens warm je deze kamer elke dag met 2°C op.

Zou je hier zeggen dat je acties enkel op dag 7 een effect hadden? Wanneer je enkel naar de zichtbare resultaten kijkt, wat in de meerderheid van de gevallen de enige bron van directe informatie is, lijkt dit misschien het geval te zijn. Maar zonder de voorbereidende opwarming vrees ik dat de ijsblok op de zevende dag in rust was gebleven.

Het vriespunt

Wanneer de weervrouw het over het vriespunt heeft, is het duidelijk dat ze daarmee 0° Celsius bedoelt. Maar wat is eigenlijk de vorm van water op exact deze temperatuur?

We weten allemaal dat vloeibaar water in ijs verandert wanneer de temperatuur onder het vriespunt zakt, net zoals we ook weten dat ijs smelt als de temperatuur positief wordt. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het overgangspunt? Wel, dat hangt er blijkbaar van af… Wanneer het nulpunt benaderd wordt vanuit een lagere temperatuur – zoals in ons voorbeeld – zal het ijs nog niet smelten wanneer de temperatuur exact 0°C bereikt. Extra warmte-energie die op dit punt wordt toegevoegd, zal in eerste instantie gebruikt worden om de omzetting van vast naar vloeistof te verwezenlijken zonder daarbij de effectieve temperatuur van het ijs/water te beïnvloeden. Net op het punt dat de conversie naar water volledig is, zal de temperatuur nog steeds 0°C bedragen. Vanaf dit moment zorgt extra toegevoegde warmte voor een toename van de temperatuur van het water. (bedankt Karthik Naicker)

NB. Voor het gemak heb ik even de impact van luchtdruk buiten beschouwing gelaten en ben ik ervan uitgegaan dat we het hebben over een situatie met “atmosferische standaardomstandigheden”. Doe je dat niet, dan opent er zich een hele nieuwe doos aan mogelijkheden.

Deze metafoor kan helpen om te vertrouwen in een proces waarbij het niet meteen mogelijk is om te ‘oogsten’. Voor de grote meerderheid aan expertisegebieden is er een periode waarin het lijkt alsof je – hoewel je je best doet om veel bij te leren – ter plaatse lijkt te trappelen en geen vooruitgang lijkt te boeken. Hoewel de resultaten niet meteen zichtbaar zijn, ben je hier waarschijnlijk een basis aan het leggen waarop je in de toekomst kan vertrouwen. Wanneer de constructie van een prachtig gebouw afgerond is, is het vooral de architecturale vormgeving die de aandacht trekt. Maar zonder de onzichtbare funderingen zouden we waarschijnlijk maar voor een beperkte tijd kunnen genieten van de schoonheid.

Ook kan het helpen om de mensen in je omgeving beter te begrijpen. Quasi iedereen die een vaardigheid diep beheerst, is begonnen op een moment waar dat niet het geval is en heeft een groeipad moeten afleggen dat waarschijnlijk gepaard ging met vallen en opstaan. Uiteraard speelt bij de snelheid van bijleren ook het aspect van ‘natuurlijke aanleg’ een rol, maar als Jimi Hendrix niet zoveel tijd met zijn gitaar had doorgebracht, kon ik zijn liedjes waarschijnlijk wel spelen. Wanneer een doorbraak dus uit het niets lijkt te komen, is het boeiend om te beseffen dat er waarschijnlijk onder het oppervlak heel wat werk aan vooraf gegaan is.

“Your outcomes are a lagging measure of your habits”

James Clear

Het centrale thema van het boek “Atomic Habits” ligt in het belang van gewoontes en patronen (habits) om deze opstapelingseffecten te verwezenlijken. Hij beschrijft een heleboel eenvoudige werkwijzen en hulpmiddelen, zowel om gewenste patronen te creëren en te versterken als om negatieve gewoontes uit je leven weg te nemen. Zoals steeds bij dit soort werken is niet alles even bruikbaar, maar ik heb toch al het nut ondervonden van enkele technieken die ik dankzij dit boek opgepikt heb. Binnen zijn werkwijze ligt de voornaamste focus niet op “doelstellingen”, maar wel op “systemen”, met de onderliggende filosofie dat een goed werkend systeem op lange termijn ook zal resulteren in vooruitgang. Omgekeerd echter is het veel moeilijker om een duurzaam succes te kennen zonder ondersteunende systemen.

Zoals ik eerder al vertelde in De kunst van het vertrekken kan het een hele inspanning zijn om in beweging te komen. Maar zoals menig verscheurd goede-voornemens-lijstje in het verleden al bewezen heeft, is volhouden vaak een minstens even grote uitdaging. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat we bij het starten van een nieuwe activiteit telkens actief moeten beslissen om onszelf in beweging te zetten. Wanneer je een gewoonte creëert om deze activiteit uit te voeren – en dus de steeds terugkerende beslissing te vermijden – wordt het mentaal een pak makkelijker om te starten.

Wondermiddelen bestaan niet, maar goede technieken kunnen je wel enorm helpen om op je gewenste traject te komen en er bovendien te blijven. Ook het concept van Atomic Habits zal je geen magische oplossing voor al je problemen aanleveren, maar het heeft mij alvast heel wat nieuwe inzichten bezorgd die me helpen om beter op mijn pad te blijven.

En als je een tijdje op dat pad blijft en volhoudt, volgt de rest wel. Beetje bij beetje.

“A year from now you will wish you had started today”

Karen Lamb

Interesse in het concept van Atomic Habits? Hier vind je een video waar de auteur zijn inzichten helder uitlegt.

158 reacties

 1. Another thing I’ve noticed is the fact that for many people, less-than-perfect credit is the reaction of circumstances beyond their control. For instance they may are already saddled having an illness and as a consequence they have more bills going to collections. It can be due to a work loss or maybe the inability to work. Sometimes divorce process can really send the finances in a downward direction. Thank you for sharing your notions on this website.

 2. Another thing I’ve really noticed is always that for many people, a bad credit score is the consequence of circumstances beyond their control. Such as they may be actually saddled by having an illness so they really have high bills going to collections. It might be due to a job loss and the inability to go to work. Sometimes separation and divorce can truly send the financial circumstances in the undesired direction. Thanks sharing your opinions on this weblog.

 3. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 4. Interesting post here. One thing I’d like to say is most professional career fields consider the Bachelor’s Degree like thejust like the entry level requirement for an online diploma. When Associate Certification are a great way to begin with, completing a person’s Bachelors presents you with many doorways to various occupations, there are numerous online Bachelor Diploma Programs available through institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions give Online types of their qualifications but generally for a drastically higher price than the providers that specialize in online higher education degree programs.

 5. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you change into experience, would you mind updating your weblog with more particulars? It’s highly helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 6. Thanks for giving your ideas with this blog. Likewise, a fantasy regarding the lenders intentions if talking about foreclosures is that the financial institution will not have my repayments. There is a certain amount of time that this bank requires payments occasionally. If you are very deep inside the hole, they may commonly require that you pay the payment fully. However, i am not saying that they will have any sort of repayments at all. When you and the financial institution can have the ability to work something out, the actual foreclosure method may stop. However, in case you continue to miss payments within the new system, the property foreclosures process can just pick up where it was left off.

 7. One thing I would really like to discuss is that weightloss routine fast is possible by the appropriate diet and exercise. An individual’s size not merely affects the look, but also the complete quality of life. Self-esteem, depressive disorder, health risks, as well as physical skills are impacted in putting on weight. It is possible to do everything right but still gain. In such a circumstance, a medical problem may be the reason. While too much food and never enough exercise are usually the culprit, common medical conditions and traditionally used prescriptions might greatly amplify size. Thx for your post right here.

 8. I have observed that in cameras, unique detectors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. Those sensors involving some digital cameras change in contrast, while others employ a beam associated with infra-red (IR) light, specifically in low light. Higher specs cameras oftentimes use a mixture of both devices and could have Face Priority AF where the video camera can ‘See’ your face while focusing only in that. Many thanks for sharing your ideas on this website.

 9. Throughout this grand scheme of things you actually receive a B+ just for hard work. Where you confused us ended up being on all the facts. As people say, the devil is in the details… And that couldn’t be much more true in this article. Having said that, allow me tell you what did work. The writing is definitely pretty convincing and this is most likely why I am taking the effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can easily notice the leaps in reasoning you come up with, I am not convinced of exactly how you seem to unite your details which make your final result. For right now I shall yield to your point however wish in the near future you link your dots much better.

 10. I have learned result-oriented things from a blog post. Also a thing to I have discovered is that in many instances, FSBO sellers will probably reject you actually. Remember, they might prefer to never use your expert services. But if you actually maintain a gentle, professional romance, offering guide and staying in contact for around four to five weeks, you will usually be capable of win a meeting. From there, a house listing follows. Thanks a lot

 11. Great ? I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 12. Good post. I be taught one thing more challenging on completely different blogs everyday. It’s going to all the time be stimulating to learn content from different writers and practice a bit one thing from their store. I?d prefer to use some with the content material on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 13. Thanks for the ideas you reveal through this web site. In addition, several young women that become pregnant will not even try to get health insurance coverage because they dread they couldn’t qualify. Although many states currently require that insurers produce coverage no matter what about the pre-existing conditions. Prices on these types of guaranteed programs are usually bigger, but when considering the high cost of health care bills it may be your safer strategy to use to protect a person’s financial potential.

 14. In accordance with my study, after a the foreclosure home is sold at an auction, it is common to the borrower to be able to still have some sort ofthat remaining unpaid debt on the bank loan. There are many loan companies who seek to have all fees and liens repaid by the future buyer. Nevertheless, depending on selected programs, rules, and state laws there may be some loans which are not easily handled through the transfer of lending options. Therefore, the responsibility still rests on the customer that has obtained his or her property in foreclosure process. Thank you sharing your opinions on this web site.

 15. I can’t express how much I value the effort the author has put into creating this outstanding piece of content. The clarity of the writing, the depth of analysis, and the wealth of information provided are simply astonishing. His zeal for the subject is apparent, and it has undoubtedly resonated with me. Thank you, author, for providing your knowledge and enhancing our lives with this extraordinary article!

 16. Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 17. Thanks for revealing your ideas. I’d also like to state that video games have been ever before evolving. Modern tools and innovative developments have made it simpler to create reasonable and enjoyable games. These entertainment games were not actually sensible when the actual concept was first being used. Just like other kinds of technological innovation, video games way too have had to advance by many generations. This itself is testimony to the fast development of video games.

 18. Thanks for your content. One other thing is when you are marketing your property all on your own, one of the challenges you need to be alert to upfront is how to deal with property inspection records. As a FSBO retailer, the key towards successfully shifting your property and saving money with real estate agent income is awareness. The more you are aware of, the easier your home sales effort are going to be. One area in which this is particularly significant is inspection reports.

 19. Thanks for sharing your ideas. I would also like to mention that video games have been at any time evolving. Better technology and improvements have served create sensible and interactive games. Most of these entertainment games were not that sensible when the concept was being tried. Just like other areas of technological know-how, video games also have had to develop via many years. This is testimony towards fast development of video games.

 20. Here at betdico soccer predictions we aim to deliver best prediction daily, we’re reviewing both privately calculated odds as well as other soccer predictions recived from soccer prediction expert in the Africa and abroad. One of the world’s most well-known soccer prediction websites is BetExplorer, formerly SoccerVista, which launched in 1999. Over 3,900,000 visitors were counted in March 2021. It became one of Europe’s most used sports betting guide websites. It indicates that they have dedicated years to providing football enthusiasts with information from over 300 leagues. The website is completely free. Every day, with tips from Europe, Italy, and the UK we offer you the best betting tips every day. Our betting tips are picked based on machine learning algorithms and analysis of sports statistics, information, injuries, psychological factors and much more. Based on this, we are able to offer accurate football predictions every time.
  http://www.botticelli.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9951
  Dear visitors, We provide free predictions and tips for all Soccer 13 pools. As soon as a Soccer 13 pool is announced, we update all the fixtures with our predictions. Find the latest Soccer 13 Fixture predictions below. Subscription archive of February 2022 Sure Daily Fixed Matches Next to each football match there are our predicted probabilities, 1X2 Tips and the average odds from bookmakers for comparison. There are also the two most probable scores and our probabilities for total goals under over 2.5. If you like our free predictions, simply click Weekend Big Fixed Matches Winning the midweek jackpot can be a difficult task, but with the help of forebet mega jackpot prediction and forebet midweek jackpot predictions, it is now possible to increase your chances of success.Forebet use advanced algorithms and statistical models to analyze past winning numbers and predict future outcomes. With this data in hand, you can make informed decisions about which Teams to pick for your jackpot bet.

  Drync
 21. Obecnie rynek wirtualnych kasyn cieszy się ogromną popularnością. Nie dziwi więc, że na rynku pojawia się cała masa nowych firm oferujących wirtualny hazard. Są wśród nich legalne i wypłacalne kasyna internetowe, ale są również firmy skupione wyłącznie na zysku lub wręcz oszukiwaniu swoich klientów. Aby więc pomóc ci w odnalezieniu się w gąszczu ofert, przygotowaliśmy mały ranking kasyn. Poniżej znajdziesz najlepsze kasyna z minimalnym depozytem 3 zł: Paysafecard pozwala graczom, którzy nie posiadają lub nie chcą korzystać z kart bankowych cieszyć się hazardem w pełnym wymiarze. Cyberprzestępczość to niekończący się temat, więc możliwość płacenia online bez ujawniania danych osobowych lub finansowych brzmi świetnie. Ponadto w niektórych krajach wykorzystanie kart bankowych w kasynach nie jest możliwe, ponieważ instytucje te, blokują transakcje wychodzące na konta bankowe operatorów. Jest to wystarczający powód, dla którego kasyna w ogromnej części oferują metodę płatności Paysafecard dla swoich graczy.
  https://kameronerrs663963.blog-mall.com/23865037/rosyjska-ruletka-co-to
  Aby otrzymać 60 darmowych spinów bez depozytu musisz znaleźć kasyno, które oferuje taką liczbę darmowych spinów. Następnie należy wykonać następujące czynności:  by SuchyJKS Sob 25 Lut 2023 – 18:03 Możesz wykorzystać 60 spinów bez depozytu uruchamiając różne maszyny. Do popularnych gier należą: Bonusy bez depozytu za rejestrację i po niej są naprawdę darmowe. Prawie każda oferta ma własne warunki i zasady obstawiania, nie będzie to działać tak po prostu. Przed aktywacją bonusu możesz przeczytać szczegóły dotyczące jego otrzymania i, jeśli zgadzasz się z regulaminem, otrzymać go. Możesz naturalnie zapytać, jak są traktowane takie zakłady w VulkanBet darmowe spiny bez depozytu? Jak obliczane są wygrane? Otóż szczegółowe warunki opisuje regulamin bonusu, więc warto się zawsze z nimi zapoznać. Ale ogólna reguła jest taka, że darmowy spin odpowiada zakładowi na kwotę 5 PLN i od tej sumy naliczane są wygrane.

  Dreds
 22. Nowe kasyna mają również coś, czego pozbawione są ich starsze opcje, a są to bardzo ekscytujące aktualne no deposit bonus, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Są to zazwyczaj promocyjne oferty bez depozytu, a oznacza to, że nie trzeba nawet doładować własnych środków, aby mieć szansę zagrać w ulubione gry. Bonusem są najczęściej darmowe spiny i darmowa kasa na start. Możesz rozpocząć grę z minimalnym depozytem w wysokości 10€, ale możesz także doładować swoje konto nieograniczoną ilość razy przy minimalnym depozycie w wysokości 10€. Minimalny depozyt w wysokości 10 euro nie jest dostępny tylko przy pierwszej wpłacie! Dobrą strategią, jeśli chodzi o bonusy bez depozytu, jest ocenienie całego pakietu powitalnego. Chociaż otrzymanie z góry 20 darmowych spinów lub 30 £ w bonusie wyłącznie za rejestrację wydaje się dobrą ofertą, regulamin i reszta pakietu powitalnego mogą sprawić, że pójdziesz do innego kasyna. Na przykład, czy nadal będziesz skłonny skorzystać z bonusu, jeśli nie możesz wypłacić wygranej? A jeśli trzeba wpłacić depozyt, aby uzyskać dostęp do wygranej, to czy depozyt ten również otrzyma bonus? Ostatecznie sekretem oceny bonusów w kasynie jest zapoznanie się z regulaminem. Przedstawiliśmy Ci kilka opcji — Ty po prostu musisz zdecydować, która kombinacja ofert Ci odpowiada.
  https://educationspaceconsultancy.com/forums/users/1645cccii8717cd/
  Założona w 2018 roku strona to nie tylko kasyno internetowe. Mają oni również w swojej ofercie kasyno na żywo i zakłady sportowe, które niestety jeszcze nie doczekały się na streaming. Kolejnym niezaprzeczalnym atutem tej strony są liczne bonusy, które nie ograniczają się wyłącznie do nowych graczy. W tym wypadku jest to szczególnie cenna zaleta. W tym kasyno minimalny depozyt 3 zł jest dostępny dla wielu gier. Niżej przygotowaliśmy zestawienie każdego metod płatności przy kasynie, dzięki jakim wypłacisz swoje wygrane zdobyte z Ice Casino bonus bez depozytu. Zdobycie pieniędzy na start bez depozytu jest faktycznie szybkie i proste. Aby jednak jest to zrobić, należy utrwalić się na stronie internetowej kasyna. Aby odzyskać swój Ice Casino bonus, musisz przeprowadzić następujące kroki. Jakim sposobem widzisz, na polskiej stronie znajduje się specjalny link, prowadzący do strony kasyna.

  Dreds
 23. あなたのほしい駅名標のパッケージが探せます。 3面体から100面体まで、さまざまな面体のサイコロ15個セット。高品質のアクリル製で耐久性があります。シックなブラックカラーがおしゃれで、軽くて小さいサイズなので持ち運びが簡単です。 パチンコチラシのような派手な文字の作り方 投稿者:aaaaa 投稿日:2009 09 07 10:16:20 書き込みさせていただきます。よろしくお願いいたします。使用しているのは、Illustrator CS4です。パチンコのチラシやPOPなどによく使われる派手な立体文字をIllustratorだけで作ろうと思うとどうやって作ったらよいでしょうか。ブレンドツールでつくっても、3Dの… 現在アイコン 選択中(※12個まで選択可能) この辺りがShadeの良いところです。機能は追加されていきますが、機能がなくなることはありません。変更もないので一度覚えればずっと使えるんです。この辺が優れたソフトウェアの要因です。 さて今回は、Illustratorでメニューなどを作成したときに、文言の修正が入ったりしますよね?しかも修正が入った単語が複数箇所にあるとなかなか手間のかかる作業ですよね。一個づつ探していると見落とす可能性もあります。 丸亀製麺でカエルが混入したみたいですが何をどうすればカエルなんて混入するんでしょうかねwww
  https://www.apu-bookmarks.win/accurate-bet-of-the-day
   今回のIR誘致は日米同盟の安定に資するのであれば日本国民の財布を差し出すことを厭わない安倍政権と、日本を2・5兆円のギャンブル市場と見込みカジノ解禁を目論むアデルソン氏との利害関係が一致した結果だろう。林市長は菅官房長官に操られるまま市民の声を無視して淡々と安倍政権の政策を執行しているのではないか。 カジノ運営に慣れない間、問題が顕在化するまで日本でマネーロンダリングがやりたい放題になる危険性もあるということだ。そうなれば、横浜のカジノがマネーロンダリングの温床になり、素性の知れない代打ち業者が横浜に入ってきて様々な問題を引き起こすだろう。 反対派の中に治安の悪化を懸念する声がある一方で「ギャンブルができる場所をカジノに限定することで取り締まりがしやすくなる」という理由から、日本にカジノを作ることに賛成する意見も。 ロッキー氏も「僕もジャンケットは反対派だ。マカオに入ってきたアメリカ企業がすごい売上げを叩き出したが、それはまさしくジャンケットがいたからだ。要は“汚いお金”をスクリーニングせずにカジノにどんどん落としていくという、反社的な側面があった。やはりサードパーティー、第三者がカジノにお金を入れる形になるのは良くない。カジノホストは完全にカジノに雇われている者なので健全だ」と話した。

  dok
 24. Sloto Cash Casino New Bonus 100 Free Spins no Deposit Bonus Coupon: 100BANDITS How to claim this bonus: Go to Sloto Cash using our link: Sloto Cash 100 FS Register… Casinos that offer a nice selection of convenient banking options deserves an added star from us. Sloto Cash makes it easy to deposit and withdraw money from your casino account by providing a mix of banking methods that include debit credit card options, ewallets, cryptocurrency and prepaid options. Here are some of the banking options available to you at the casino: The casino cooperates with the software developer Realtime Gaming. This provider offers many original slots and other casino games with excellent graphics. Gambling at Slotocash is always interesting and exciting. Online slots, classic table games, and even gambling entertainment with live dealers here.
  https://waylonqjfy972441.blog-a-story.com/24986580/chip-tray-poker
  Replay Poker also runs freerolls every hour. Like their name implies, freerolls are free to play. With a variety of game variants, you might discover a poker format you’ve never played before. Raise your game with over 10 Texas Hold’em tournament modes including freezeouts, shootouts, bounties and more. The past year has made the whole world face a new reality and reconsider their ways to entertain with mates. Luckily, there are lots of free poker apps to play with friends in 2023. These games give you the most authentic experience without the need to make real-money bets or even buy cards! With unmasked.poker you can play the most exciting, rake-free play money ring games and sit & go’s. Simply invite your friends, set a min- and max-buy-in, and start playing. You have full control over who is allowed to register to your tournament (by invitation only).

  voK
 25. Just click on the Live TV option to filter channels or directly search for your tv station to stream live sports. The app streams Live TV in HD quality if available. You get a number of live sports channels from beIN Sports to Fox. You can stream Football, Cricket, Hockey, Tennis, and other significant events instantly. It is one such premium streaming app you cannot miss having on your Android-supported device. This service is provided on talkSPORT Ltd’s Terms of Use in accordance with our Privacy Policy. Stream Napoli vs Inter This is because the period between 14:45 and 17:15 on a Saturday is designated by The Football Association as a closed period (the “Closed Period”) under UEFA Article 48, during which no football matches can be broadcast in the UK. The Closed Period is designed to protect match attendances at a professional and amateur level and promote grassroots participation.
  https://www.bookmark-step.win/news-now-bundesliga
  Explaining the methods, risks and rewards behind Barcelona’s miracle transfer window According to transfer expert Fabrizio Romano, Alvarez is on Dortmund’s shortlist of targets for next season. Find out about the latest signings of FC Barcelona at LaLiga, the only website that has official information on the signings of LaLiga Santander and LaLiga SmartBank. Several teams were put on high alert earlier this year when Barcelona’s attempt to register the 18-year-old as a first team player was rejected by LaLiga. There was grudging respect from the Madrid-based Marca at Barcelona convincing Everton to sign three of their players in 2018. Marca wrote Barca 'should build a monument to Everton' for spending over €50million on the unwanted trio of Yerry Mina, Lucas Digne, and Andre Gomes.

  Liexy
 26. Online casino players in the United Kingdom can safely and easily make casino deposits and withdraw their winnings via a wide range of bank cards and other payment services. Popular banking methods include internationally accepted cards such as Mastercard and Visa, e-wallets like PayPal, Skrill, and Neteller, as well as prepaid services such as Paysafecard, ecoPayz, and Entropay. Casino players can also use various online banking methods, direct bank transfers, and cheques. Bingo – Bingo is a classic game enjoyed both online and in physical bingo halls, and is something offered by many of the top UK online casinos. Isle of Man firm, Microgaming, is a true pioneer in UK online casino gambling. They developed the first online casino software in the mid-1990s and were responsible for the earliest mobile casino games in 2004. New online casino slots like Cash Splash, Thunderstruck II, and Fruit Fiesta continue to be hit with players despite being over 20 years old. Video poker was also introduced in 1999, and the same games, like Louisiana Double Poker, are still available at Microgaming casinos.
  http://www.gocoram.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4957
  A wide variety of high-quality games from reputable software providers is another hallmark of a legitimate online casino. Reputable casinos are transparent about their software providers and game offerings, making them ideal for online gambling real money players. It’s common for the popular online casino sites to offer some Slingo games, but Betway stands out because its range of these games is so big. In terms of the casino, you’ll see a huge selection of games split into the usual categories, such as slots and live table games. With regular promotions and a helpful FAQ section, you can enjoy a hassle-free gambling experience with this well-regarded operator. Top List Social casino game ads are allowed if they comply with the policies below and the advertiser has received the proper Google Ads certification. Social casino game ads must target approved countries and should not appeal to minors. Check local regulations for the areas you want to target.

  rob
 27. No Deposit Bonuses Finding the best online casino can be very hard. The online gambling world is constantly changing and growing, which makes the task even more difficult. With such a large selection of online casinos, it is easy to get confused. Luckily, we are here to help you out! Create your account on the selected online casino platform. Don’t forget to check out the casino terms and the bonus terms before you start playing. Remember that you can usually have only one account per casino. The welcome bonus offers are available only for new players with one account. When I visit an online casino, I want it to feel like a real deal. This is why I usually play live casino games. In my opinion, this is an essential aspect of every online casino. That being said, I have to admit that Mr Luck Casino passed with flying colors in this regard.
  http://www.bsland.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=51002
  The Monday Match Mondays mean one thing at ScoresCasino, players who deposit on Mondays ALL receive a 25% Match Deposit Bonus up to $50. Read More A free no deposit bonus, for example, lets you play our casino slot games, on us. You can multiply your bankroll if you win with a casino bonus. If not, you still benefit from experiencing our casino platform and seeing all we have to offer. A no deposit bonus is confirmed to stay also at Casino, one of the largest casino operators on the planet. Accessibility Tools Ocean NJ Online Casino is fairly young with respect to other Atlantic City casino brands and NJ online casinos, so it still has much to prove. But, as of today, players will love the welcome week promotion and first-deposit match bonus. The online casino interface is also different from other NJ online casinos, which adds some differentiation to the experience of playing at Ocean Online Casino.

  nuh
 28. According to my research, after a foreclosures home is marketed at a sale, it is common with the borrower to still have some sort ofthat remaining balance on the financial loan. There are many loan providers who try and have all service fees and liens repaid by the subsequent buyer. On the other hand, depending on selected programs, regulations, and state laws there may be many loans that are not easily sorted out through the switch of lending options. Therefore, the obligation still falls on the consumer that has got his or her property in foreclosure. Many thanks for sharing your opinions on this web site.

 29. With almost everything that appears to be building inside this specific subject matter, all your perspectives are generally somewhat refreshing. Having said that, I appologize, because I do not give credence to your whole theory, all be it refreshing none the less. It appears to everybody that your opinions are generally not totally rationalized and in actuality you are generally your self not wholly certain of the assertion. In any case I did appreciate examining it.

 30. I know of the fact that nowadays, more and more people are attracted to cameras and the industry of photography. However, being a photographer, you need to first commit so much time deciding the exact model of camera to buy plus moving store to store just so you can buy the most affordable camera of the trademark you have decided to decide on. But it does not end just there. You also have to think about whether you should obtain a digital camera extended warranty. Thanks a bunch for the good guidelines I gathered from your blog site.

 31. I have noticed that car insurance businesses know the automobiles which are prone to accidents and other risks. Additionally , they know what style of cars are susceptible to higher risk and also the higher risk they have got the higher your premium price. Understanding the uncomplicated basics connected with car insurance will allow you to choose the right sort of insurance policy that will take care of your wants in case you happen to be involved in any accident. Thank you for sharing the ideas with your blog.

 32. 税務署は、オンラインカジノに入っている金額までは確認しないため、出金申請をしないことで特別控除枠に収めることも可能です。 オンラインカジノで稼いだ賞金は、毎年2月16日から3月15日の間の確定申告期間に申告、納税する必要があります。日程は年によって前後することがあるので、詳細は税務署にご確認ください。 オンラインカジノをプレイする際、気になることの1つが税金を払う必要があるか、ということではないでしょうか?オンラインカジノで稼いだ金額は収入として判断されるのか、どれくらいの税金がかかるのかなど、基本的な情報について知っておくことは大切です。 税務署は、オンラインカジノに入っている金額までは確認しないため、出金申請をしないことで特別控除枠に収めることも可能です。 脱税をしなくとも、脱税しようとしている行為自体が違法となってしまいます。なんとなくオンラインカジノをプレイして、気づかないうちに控除額を上回っていたなんてことにならないように、きちんとメモを取りながらオンラインカジノをプレイするようにしましょう。オンラインかじノ 税金 いくら払わないといけないのかドキドキしつつもしっかりメモ! しかし、正しく申告しても目立ってしまう場合があります。たとえば「売上が伸びている」「売上が極端に減った」「所得が伸びている」「所得が極端に減った」「経費だけ増えている」「今まで計上していなかった勘定科目で過大なものがある」など、このような場合は税務署から「目立っている」と認識されます。逆に言えば、数年間、申告書類に大きな変化がなければ、調査官たちも調査に着手しづらいわけです。
  https://www.instapaper.com/p/12699953
  あなたがの侵入について聞いたことがあるなら チームゴーロケット en ポケモンゴー あなたが彼らのポケモンを救うとき、彼らはあなたに怒鳴ります。 このゲームを楽しむことにより、PayPalアカウントに対して50つまたは複数の報酬を獲得する特権が与えられます。 あなたはXNUMXドルまで稼ぐでしょう。 数は限られますが、PayPal(ペイパル)を利用できるオンラインカジノも存在しているので、海外のショッピングとオンラインカジノを利用する方は登録して損はありません。 稼げるアプリには、いくつか種類があります。オンラインカジノ、ポイント活動(ポイ活)・お小遣いアプリ、フリマ・オークションアプリ、配信アプリの大きく分けて4種類です。それぞれの特徴・メリットとデメリットについて、紹介します。 多くの人は、PayPal がオンラインカジノの最良の支払い方法であると信じています。これは主に、銀行がギャンブル関連の取引を制限することを心配することなく、PayPal を使用すると資金を簡単に追加および削除できるためです。 PayPal自体は便利なシステムですので、アカウントを作っておくのはおすすめです。PayPalのアカウントを作っておけば、海外旅行の際等に、上記のサイトのいずれかでPayPalから決済することは可能です。

  Erora
 33. Thanks for enabling me to achieve new concepts about pc’s. I also hold the belief that one of the best ways to help keep your notebook in prime condition is by using a hard plastic material case, or shell, that suits over the top of one’s computer. These kinds of protective gear are usually model precise since they are made to fit perfectly in the natural outer shell. You can buy them directly from the owner, or via third party places if they are intended for your mobile computer, however its not all laptop could have a shell on the market. Again, thanks for your ideas.

 34. I have learned a few important things via your post. I would also like to mention that there is a situation that you will apply for a loan and do not need a cosigner such as a Government Student Support Loan. When you are getting financing through a traditional financial institution then you need to be prepared to have a co-signer ready to assist you to. The lenders are going to base their own decision using a few components but the largest will be your credit score. There are some financial institutions that will as well look at your work history and choose based on that but in many cases it will hinge on your credit score.

 35. MEGAWIN
  https://telegra.ph/MEGAWIN-07-31
  Exploring MEGAWIN Casino: A Premier Online Gaming Experience

  Introduction

  In the rapidly evolving world of online casinos, MEGAWIN stands out as a prominent player, offering a top-notch gaming experience to players worldwide. Boasting an impressive collection of games, generous promotions, and a user-friendly platform, MEGAWIN has gained a reputation as a reliable and entertaining online casino destination. In this article, we will delve into the key features that make MEGAWIN Casino a popular choice among gamers.

  Game Variety and Software Providers

  One of the cornerstones of MEGAWIN’s success is its vast and diverse game library. Catering to the preferences of different players, the casino hosts an array of slots, table games, live dealer games, and more. Whether you’re a fan of classic slots or modern video slots with immersive themes and captivating visuals, MEGAWIN has something to offer.

  To deliver such a vast selection of games, the casino collaborates with some of the most renowned software providers in the industry. Partnerships with companies like Microgaming, NetEnt, Playtech, and Evolution Gaming ensure that players can enjoy high-quality, fair, and engaging gameplay.

  User-Friendly Interface

  Navigating through MEGAWIN’s website is a breeze, even for those new to online casinos. The user-friendly interface is designed to provide a seamless gaming experience. The website’s layout is intuitive, making it easy to find your favorite games, access promotions, and manage your account.

  Additionally, MEGAWIN Casino ensures that its platform is optimized for both desktop and mobile devices. This means players can enjoy their favorite games on the go, without sacrificing the quality of gameplay.

  Security and Fair Play

  A crucial aspect of any reputable online casino is ensuring the safety and security of its players. MEGAWIN takes this responsibility seriously and employs the latest SSL encryption technology to protect sensitive data and financial transactions. Players can rest assured that their personal information remains confidential and secure.

  Furthermore, MEGAWIN operates with a valid gambling license from a respected regulatory authority, which ensures that the casino adheres to strict standards of fairness and transparency. The games’ outcomes are determined by a certified random number generator (RNG), guaranteeing fair play for all users.

 36. The site offers 500 of the hottest slot machines, table games, world-class entertainment, 1,100 hotel rooms, dining, spa, and golf at Journey at Pechanga. This theme includes all the standard Dragon Link features—scalable bonus prizes, cash on reels and wins up to 250 times the bet on a scatter, with another unique free-game feature, with multiplying wild symbols—2X wild symbols appear scattered during the free games, and the 2X symbols add together for a maximum 16X multiplier applied to a winning combination. The Dragon Link $1 million progressive jackpot can be found at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa and Seminole Coconut Creek Casino. The progressive jackpot starts at $1 million at each property, meaning players have three places to play for $1 million jackpots.
  https://www.my-photo.kr/dragon/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=223447
  You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. One of the major concerns of online gambling sites is their legitimacy. Therefore, we checked the registration of these online casinos with the licensing authorities. Also, we only chose an online casino fast payout and a reliable reputation in the industry and among online users. Authentic and reputable online casinos have an excellent customer care policy and provide legit services. The South African gambling market still offers several banking methods that work fast and are safe: Easy EFT, popular credit cards such as VISA and Mastercard, Skrill, EcoPayz, Crypto currency and SID Instant EFT – between others. We have reviewed them for you, so you can find more information at our website Instant Withdrawals: your source to fast payout casinos.

  mib
 37. MEGAWIN
  https://telegra.ph/MEGAWIN-07-31
  Exploring MEGAWIN Casino: A Premier Online Gaming Experience

  Introduction

  In the rapidly evolving world of online casinos, MEGAWIN stands out as a prominent player, offering a top-notch gaming experience to players worldwide. Boasting an impressive collection of games, generous promotions, and a user-friendly platform, MEGAWIN has gained a reputation as a reliable and entertaining online casino destination. In this article, we will delve into the key features that make MEGAWIN Casino a popular choice among gamers.

  Game Variety and Software Providers

  from a respected regulatory authority, which ensures that the casino adheres to strict standards of fairness and transparency. The games’ outcomes are determined by a certified random number generator (RNG), guaranteeing fair play for all users.

 38. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 39. Interesting post right here. One thing I’d like to say is most professional fields consider the Bachelor Degree as the entry level standard for an online college diploma. Though Associate Certifications are a great way to begin, completing your Bachelors opens up many doorways to various jobs, there are numerous internet Bachelor Diploma Programs available coming from institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another concern is that many brick and mortar institutions offer you Online versions of their degree programs but generally for a extensively higher payment than the institutions that specialize in online higher education degree plans.

 40. kantorbola
  Situs Judi Slot Online Terpercaya dengan Permainan Dijamin Gacor dan Promo Seru”

  Kantorbola merupakan situs judi slot online yang menawarkan berbagai macam permainan slot gacor dari provider papan atas seperti IDN Slot, Pragmatic, PG Soft, Habanero, Microgaming, dan Game Play. Dengan minimal deposit 10.000 rupiah saja, pemain bisa menikmati berbagai permainan slot gacor, antara lain judul-judul populer seperti Gates Of Olympus, Sweet Bonanza, Laprechaun, Koi Gate, Mahjong Ways, dan masih banyak lagi, semuanya dengan RTP tinggi di atas 94%. Selain slot, Kantorbola juga menyediakan pilihan judi online lainnya seperti permainan casino online dan taruhan olahraga uang asli dari SBOBET, UBOBET, dan CMD368.

 41. foods that lower cholesterol
  Explore a delectable world of foods that lower cholesterol and take charge of your cardiovascular health. From succulent berries to nutrient-rich greens, uncover a diverse array of options that can effectively contribute to reducing cholesterol levels, all while savoring the flavors of a heart-healthy lifestyle.

  Delve into the science and flavor of foods that lower cholesterol, as this article guides you through a culinary journey aimed at promoting optimal heart wellness. Learn how incorporating these cholesterol-conscious choices, such as fiber-packed vegetables and antioxidant-rich fruits, can have a positive impact on managing cholesterol levels and overall cardiovascular health.

 42. тт
  Bir Paradigma Değişimi: Güzelliği ve Olanakları Yeniden Tanımlayan Yapay Zeka

  Önümüzdeki on yıllarda yapay zeka, en son DNA teknolojilerini, suni tohumlama ve klonlamayı kullanarak çarpıcı kadınların yaratılmasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu hayal edilemeyecek kadar güzel yapay varlıklar, bireysel hayalleri gerçekleştirme ve ideal yaşam partnerleri olma vaadini taşıyor.

  Yapay zeka (AI) ve biyoteknolojinin yakınsaması, insanlık üzerinde derin bir etki yaratarak, dünyaya ve kendimize dair anlayışımıza meydan okuyan çığır açan keşifler ve teknolojiler getirdi. Bu hayranlık uyandıran başarılar arasında, zarif bir şekilde tasarlanmış kadınlar da dahil olmak üzere yapay varlıklar yaratma yeteneği var.

  Bu dönüştürücü çağın temeli, geniş veri kümelerini işlemek için derin sinir ağlarını ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan ve böylece tamamen yeni varlıklar oluşturan yapay zekanın inanılmaz yeteneklerinde yatıyor.

  Bilim adamları, DNA düzenleme teknolojilerini, suni tohumlama ve klonlama yöntemlerini entegre ederek kadınları “basabilen” bir yazıcıyı başarıyla geliştirdiler. Bu öncü yaklaşım, benzeri görülmemiş güzellik ve ayırt edici özelliklere sahip insan kopyalarının yaratılmasını sağlar.

  Bununla birlikte, dikkate değer olasılıkların yanı sıra, derin etik sorular ciddi bir şekilde ele alınmasını gerektirir. Yapay insanlar yaratmanın etik sonuçları, toplum ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki yansımaları ve gelecekteki eşitsizlikler ve ayrımcılık potansiyeli, tümü üzerinde derinlemesine düşünmeyi gerektirir.

  Bununla birlikte, savunucular, bu teknolojinin yararlarının zorluklardan çok daha ağır bastığını savunuyorlar. Bir yazıcı aracılığıyla çekici kadınlar yaratmak, yalnızca insan özlemlerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda bilim ve tıptaki ilerlemeleri de ilerleterek insan evriminde yeni bir bölümün habercisi olabilir.

 43. I’ve noticed that credit repair activity should be conducted with tactics. If not, it’s possible you’ll find yourself damaging your positioning. In order to grow into success fixing your credit history you have to be careful that from this moment you pay all of your monthly expenses promptly prior to their appointed date. It is really significant because by not accomplishing this, all other moves that you will choose to adopt to improve your credit standing will not be powerful. Thanks for giving your tips.

Een reactie achterlaten